facebook rss feed thai language english language

วัยรุ่น กับการดื่ม เหล้า เบียร์

ดร.โทนี่

          นับว่าสถิติการดื่ม เหล้า เบียร์ ของวัยรุ่นไทย ในปัจจุบันมีการดื่ม เหล้า เบียร์มากกว่าในอดีตเป็นอันมาก เหตุผลน่าจะมาจากหลายปัจจัย เช่น การดื่ม เหล้า เบียร์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อต้องการเข้าสังคมและเป็นที่ยอมรับของบรรดาเพื่อน, ความอยากลอง, การดื่มเพื่อคลายเครียด ฯลฯ
          ความจริงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่น คงห้ามกันลำบากเนื่องจากกระแสโลก กระแสทุน กระแสบริโภคนิยม มีแนวโน้มจะไปในทิศทางนั้น จะดูได้จากการโฆษณารวมทั้งสื่อในรายการบันเทิงต่างๆ เช่น ละครในโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมทั้งรายการเพลงต่างๆ
          ปัจจุบันธุรกิจร้านเหล้า เบียร์ ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากเดิม โดยบริษัท เหล้า เบียร์ พยายามหาลูกค้ารายใหม่ โดยเฉพาะวัยรุ่น รวมถึงบริษัท บุหรี่ ก็เริ่มหาลูกค้าในกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มขึ้นอีกด้วย จึงไม่แปลกใจเลย ทำไม ร้านเหล้า เบียร์ บุหรี่ จึงเกิดขึ้นในบริเวณ มหาวิทยาลัย สถานศึกษา โรงเรียน มากขึ้นทุกวัน และเจ้าของธุรกิจเหล้า เบียร์ บุหรี่ ก็คิดว่าการขายเหล้า เบียร์  บุหรี่ไม่ใช่เรื่องผิดศีลธรรมเพราะเป็นการประกอบธุรกิจที่สุจริตอย่างหนึ่ง
          แต่สิ่งที่น่ากลัวของการดื่ม เหล้า เบียร์ ของวัยรุ่น  บางรายไม่ได้จบแค่เมา แต่บางรายไปจบบนเตียงหรือบางรายไปจบในโลง ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมาก มีข้อมูลว่า เด็กวัยรุ่นหญิงอายุ 14-19 ปี ตั้งท้องแล้วทำคลอดเพิ่มขึ้น เดิมมีประมาณ 40,000 ราย เป็นกว่า 50,000 ราย จากข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบว่า จังหวัดใดมีวัยรุ่น ดื่มเหล้า เบียร์มาก การดูหนังโป๊และการมีเพศสัมพันธ์จะมากขึ้นเป็นเงาตามตัว เพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นเครื่องมือกระตุ้นการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ จึงนำไปสู่การท้อง และเป็นโรคต่างๆ ตามมา เช่น โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศ
         วัยรุ่นบางคนต้องการเป็นที่ยอมรับของบรรดาเพื่อนๆ จึงนำเงินไปใช้ด้วยการเลี้ยงเหล้า เบียร์ เพื่อน
         บางรายนำค่าเทอม ค่ากิจกรรม ไปซื้อ เหล้า เบียร์ จนหมด บางรายถึงขนาดขายตัวเพื่อแลกกับเงินแล้วนำเงินไปใช้ฟุ่มเฟือย ( สถิติค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าเหล้า วันละ 80 บาทต่อวัน เท่ากับค่าอาหารหรือข้าว 1 วัน)
         ผลกระทบจากการดื่ม เหล้า เบียร์ ของวัยรุ่นซึ่งอยู่ในวัยเรียน ส่วนมากมักทำให้การเรียนตกต่ำ ขาดเรียนบ่อย น้ำหนักลดลง เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการเที่ยวกลางคืน เมา อีกทั้งเวลาดื่มเหล้า เบียร์ไปมากๆ ติดต่อกันหลายวัน จะทำให้รู้สึกเบลอๆ มึนๆ ไม่สดชื่น รู้สึกเฉื่อยชา หลงๆ ลืมๆ ทำให้การศึกษาเล่าเรียนไม่มีประสิทธิภาพ เพราะสมองสั่งการช้าลง  บางรายมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนมากขึ้น  บางคนเลิกทำกิจกรรมที่เคยทำตามปกติไปเลยก็มี เช่น เล่นกีฬา ทำการบ้าน บางคนมีอารมณ์ ซึมเศร้า เหงา และอีกหลายคนมักทำผิดกฎหมาย  ฯลฯ
        การดื่ม เหล้า เบียร์ ของวัยรุ่นยังนำไปสู่การมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน บางรายตบตีกัน  ต่อยกัน  หลังจากดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อ แย่งผู้ชาย หรือแย่งผู้หญิง  บางรายเลวร้ายถึงขนาดทำร้ายผู้ใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ ตา ยาย พี่ น้องและยิ่งร้ายกว่านั้น การดื่มแอลกอฮอล์ เมาแล้วขับ นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุมากมาย  ซึ่งสังคมควรตั้งคำถามว่า ในต่างประเทศ คนที่เขาดื่มแล้วขับ เกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าการดื่มแล้วขับของประเทศไทยเรา
       สรุป ปัญหาวัยรุ่นกับการดื่มเหล้า เบียร์  คงต้องมีต่อไป เราจะยกเลิกก็คงจะไม่ได้ แต่จะทำอย่างไร ให้ลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดื่มสิ่งเหล่านี้ เช่น ลดการเกิดอุบัติเหตุอันเกิดจากการดื่ม, ลดการติดต่อของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยเฉพาะโรคเอดส์, ลดการทะเลาะวิวาทอันเกิดจากการดื่มกิน ฯลฯ

                                งด ละ เลิก ดื่มสุราวันละนิด   ชีวิตจะสดใส

โดย...ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์