facebook rss feed thai language english language

พิษของเหล้าต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด
ทำให้เกิดโรคหัวใจวาย จากแอลกอฮอล์หรือสุรา มีผลทำให้กล้ามเนื้อหัวใจฝ่อ ทำงานไม่ได้หรือทำงานน้อยลงเกิดหัวใจหยุดทำงานได้ ทำให้เกิดโรคความดันสูง เส้นเลือดในสมองแตก กลายเป็นอัมพาตได้

ต่อระบบทางเดินอาหาร

1. พิษ ต่อกระเพาะอาหารและลำไส้ตอนต้น ซึ่งสุรามีผลต่อการกระตุ้นน้ำย่อยและฮอร์โมนแกรสติน ทำให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ บางรายอาจมีการฉีกขาดของเยื่อบุหลอดอาหารที่ต่อกับกระเพาะอาหารจากการ อาเจียนหรือข้อนอย่างรุนแรง
2. พิษ ต่อระบบการย่อยและดูดซึมอาหารไม่มีประสิทธิภาพ เกิดอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย เนื่องจากลำไส้อักเสบ เกิดการบวมของเนื้อเยื่อ ทำให้เกิดการตีบตันท่อน้ำดี ตับและตับอ่อนที่มีหน้าที่ย่อยอาหารเกิดภาวะขาดวิตามินและเกลือแร่ที่สำคัญ ซึ่งมีผลทำให้เซลสมองเสื่อม ฝ่อ ลีบ เช่น ความจำเสื่อม ประสาทตาเสีย

โรคที่เกิดจากเหล้า

ตับแข็ง เป็นโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นกับเซลล์ของตับ ทำให้การทำหน้าที่ของตับลดน้อยลงเรื่อย ๆ เพราะจำนวนเซลล์ของตับจะน้อยลง และถูกแทนที่ด้วยเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเหมือนแผลเป็น ซึ่งไม่สามารถทำหน้าที่เหมือนเซลล์ตับปกติได้

ตับ ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารร่วมกับถุงน้ำดีและตับอ่อน มีหน้าที่สำคัญ ๆ ต่อร่างกายหลายประการ เช่น การปรับระดับส่วนประกอบที่สำคัญของเลือด มีส่วนในการผลิตน้ำดี เพื่อการย่อยอาหารประเภทไขมัน การทำลายสารพิษบางอย่างที่เข้าสู่ร่างกายโดยเฉพาะแอลกอฮอล์


สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้เกิดโรคตับแข็ง ได้แก่

1. โรคพิษสุราเรื้อรัง
2. โรคตับอักเสบ
3. โรคขาดอาหาร
4. พยาธิในตับ
5. สารเคมีหรือยาบางอย่าง
6. และภาวะหัวใจล้มเหลวจากการคั่งของเลือด

สำหรับ อาการเริ่มแรกอาจมีเล็กน้อย ถ้าร่างกายสามารถปรับสภาพการทำงานได้ ต่อมาจะทำให้เกิดเบื่ออาหาร น้ำหนักลดลง คลื่นไส้อาเจียน มีความรู้สึกหดหู่ ไม่กระตือรือร้น อ่อนเพลีย อาหารไม่ย่อย มีอาการท้องอืดแน่น และตามร่างกายทั่วไปจะมีเลือดออกง่าย ทำให้มีรอยเขียวช้ำเป็นจ้ำ ๆ ผิวหนังบริเวณใบหน้า หน้าอกและแขน จะเห็นเส้นเลือดเล็กๆ เป็นคล้ายใยแมงมุม

เมื่อ มีอาการมากขึ้นจะพบว่ามีตาเหลือง ตัวเหลือง ผู้ชายจะมีการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ผู้หญิงอาจพบว่าไม่มีประจำเดือนมา อาจมีบวมบริเวณขาและท้อง ความจำเสื่อม มือสั่น ความจำอาจสับสน ซึมลง

หาก ตับเสียหน้าที่มาก ๆ อาจทำให้เกิดตับวาย มีอาการหมดสติและมีโอกาสเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการเสียเลือด เพราะเส้นเลือดดำของหลอดอาหารที่ขยายใหญ่ขึ้น และแตกได้ง่าย

หวังว่า ท่านคงพอเข้าใจความร้ายแรงประการหนึ่ง ที่เกิดตามหลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ถ้าท่านมีข้อสงสัยในประเด็นใดก็ตาม ขอให้ได้ไปพบแพทย์เพื่อสอบถามหาความกระจ่างเพื่อวางแนวทางการปฏิบัติตนต่อไป

ข้อมูลจาก si.kmutt.ac.th