facebook rss feed thai language english language

แม่ขี้เมาสร้างกรรม ติดต่อถึง 3 ชั่วคน
โดย ไทยรัฐออนไลน์  วันที่  26 เมษายน 2559


 

นักวิทยาศาสตร์เตือนว่า พิษภัยของสุราอาจจะมีผลสืบเนื่องไปถึงลูกหลานถึง 3 ชั้นได้ จากที่เห็นผลจากการทดลองกับหนู นักวิจัยมหาวิทยาลัยบิงแฮมตัน สหรัฐอเมริกาแจ้งว่าเมื่อให้หนูตัวเมียที่กำลังตั้งท้องกินเหล้าไวน์ 1 แก้ว รวม 4 ครั้งด้วยกัน ปรากฏว่าพิษเหล้าได้แสดงให้เห็นถึง ไม่แต่เพียงตัวมันเอง หากยังเกิดพิษสงค้างอยู่ในรุ่นลูกและรุ่นหลาน ถึง 3 รุ่น ลูกหลานของมันกลายเป็นขี้เหล้าเมายาและแพ้ต่อแอลกอฮอล์ได้ง่าย

รายงานผลการศึกษาเผยแพร่ในวารสารโรคพิษสุราเรื้อรัง ของสหรัฐอเมริกา ได้สรุปว่า หากผู้เป็นมารดายังคงดื่มเหล้า อยู่ระหว่างตั้งครรภ์แม้แต่เพียงเล็กน้อย จะทำให้ลูกหลานที่จะเกิดมา เสี่ยงกับการเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังได้ง่าย.