facebook rss feed thai language english language

โลกสดใส กายสุขสันต์ : ดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัย ทุก 20 นาที มีคนตาย 1คน

ในวิถีชีวิตของคนไทย ที่เป็นมานานแล้ว คือ เสียใจก็ดื่มเหล้า? ดีใจก็ดื่มเหล้า? มีความทุกข์ก็ดื่มเหล้า? มีความสุขก็ดื่มเหล้า


คุณรู้ไหมว่า “ทุก 20 นาที จะมีคนไทย 1 คน ตายเพราะสุรา”? เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดา ที่ทุกคนจะเอาหูไปนา? เอาไปไร่ ไม่ยอมรับรู้อะไรกันทั้งสิ้น


ที่บอกว่าไม่ธรรมดานั้น เพราะมีหลักฐานชัดเจนว่า ความเจ็บป่วยที่มีสาเหตุมาจากการดื่มสุรา ไม่ใช่แค่โรคตับแข็งอย่างเดียว? แต่ยังมีอีกกว่า 60 โรค ที่มีสุราเป็นตัวการสำคัญ เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โรคหัวใจ และยังทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว? โดยครอบครัวที่มีผู้ดื่มสุรา จะเกิดความรุนแรงมากกว่าครอบครัวที่ไม่ดื่มถึง 4 เท่า และสุรายังเป็นสาเหตุสำคัญอันดับ 1 ที่ส่งผลให้นักศึกษาถูกรีไทร์จากมหาวิทยาลัย โดยร้อยละ 90 มาจากการดื่มสุรา แล้วก่อเหตุทะเลาะวิวาท


แต่ละปีประมาณการความเสียหายที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็น่าจะเกิด ขึ้นถึงปีละ 1.5 แสนล้านบาท ง่ายๆ ก็เท่ากับเราสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้ถึง 2 แห่ง


“ดื่ม...ดับ” เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัย ??เป็นหัวข้อนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดแสดงขึ้นตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม — 25 ธันวาคมนี้ เพื่อย้ำเตือนสังคมให้เข้าใจถึงความไม่ปลอดภัยจากการดื่มแอลกอฮอล์


ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการ สสส.?อธิบายว่า นิทรรศการดังกล่าว จำเป็นต้องจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทันและไม่ตกเป็น เหยื่อน้ำเมา และกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ในที่สุด


นิทรรศการจะหมุนเวียนตลอดทุก 3 เดือน โดยเน้นไปที่กลุ่มเด็กและเยาวชน และจัดทำนิทรรศการให้มีลักษณะสมจริงและจำลองสถานการณ์โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามา ช่วยเพื่อทำให้เด็กๆได้สัมผัสกับประสบการณ์จริงโดยที่ไม่ต้องทดลองดื่ม


นิทรรศการ ประกอบไปด้วย 3 โซนหลัก คือ 1.โซนเรื่องเหล้าวันนี้ แสดงผลกระทบของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อให้รับทราบผลกระทบและสถานการณ์ในวงกว้างที่การดื่มมีผลเกิดขึ้นต่อ สังคม เช่นภาระโรคที่จะเกิดขึ้นจากการดื่ม ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ความรุนแรงต่างๆ ซึ่งได้รวบรวมเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นทางหน้าหนังสือพิมพ์มาแสดงให้ได้เห็น จริง? 2.โซนแอลกอฮอล์ ต้นตอปัญหา ซึ่งจะแสดงข้อเท็จจริง และปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยแบ่งเป็นข้อมูล 6 ด้าน ทั้งปัญหาเยาวชน ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้านอุบัติเหตุ ปัญหาทางสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาด้านอาชญากรรม โดยนำข้อมูลมาย่อยให้ง่ายและสร้างวิธีนำเสนอเพื่อให้น่าติดตามเหมาะกับกลุ่ม เป้าหมาย ??3.โซนดื่ม…ดับ แสดงให้เห็นถึงภัยและโทษของแอลกอฮอล์ ซึ่งไม่ต่างกับการดื่มยาพิษ ที่จะดับชีวิตให้สั้นลง


ทั้ง 3 โซน จะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้มีส่วนร่วมสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริง ผ่านทาง VDO mapping, ภาพยนตร์สั้น “คุณเลือกได้ Your Choice Your Destiny” รวมไปถึงสื่อรณรงค์ขององค์กรต่างๆ ที่สนับสนุนการ ลด ละ เลิกสุรา ในรูปแบบ Touch Screen เช่น ตู้เปรียบเทียบปริมาณแอลกอฮอล์กับแคลอรี่ที่ได้รับ? หรือ เมื่อดื่มแอลกอฮอล์นั้นจะทำลายระบบต่างๆ ในร่างกายอย่างไร ตั้งแต่ ปาก ลำคอ กระเพาะอาหาร ไปจนถึงระบบสมอง หัวใจ ตับ ไต อย่างไร


โดยเฉพาะภายในโซนนี้ จะมีตู้เกมส์จำลองสถานการณ์ ดื่มไม่ขับ โดยให้ผู้เล่นเลือกปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไป จากนั้นให้เริ่มทดสอบควบคุมรถ โดยเทียบเคียงจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่เลือกไปว่าจะสามารถควบคุมรถได้หรือไม่ ซึ่งระหว่างนั้นเมื่อควบคุมรถไม่ได้ก็จะชนคน สิ่งกีดขวางและมีข้อสรุปถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น รวมทั้งให้ข้อคิดว่า “ชีวิตจริงนั้นไม่สามารถ Restart ใหม่ได้เหมือนเกมส์”


นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีภาพวีดีโอจากประสบการณ์จริงของผู้สูญเสีย และภาพยนตร์ You Choice Your Destiny ที่เป็นสื่อผสมผสานให้ผู้ชมได้เลือกสถานการณ์เพื่อดูบทสรุปของสิ่งที่เลือก เช่น ถ้าเลือกดื่มจะพบกับอุบัติเหตุ ความรุนแรงในรูปแบบไหน เลือกไม่ดื่มจะสนุกสนานและปลอดภัยแบบไหน จนมาถึงการแสดงงานศิลปะเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลิกดื่ม ซึ่งจะให้เด็กและเยาวชนร่วมส่งข้อความเพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจซึ่งจะส่งต่อ ออกไป


การได้เห็นประสบการณ์เสมือนจริงเหล่านี้ ทำให้นจากประสบกรณเสมอนจรงเหลนเด็กและเยาวชนไม่ต้องทดลองเอง เพราะชีวิตนั้นมีค่ามากกว่าจะเอาไปเสี่ยง โดยที่อาจครั้งก็ไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายเหมือนเล่นเกม


ปานมณี

ที่มา ข่าวทั่วไป หนังสือพิมพ์แนวหน้า -- พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2556 06:00:00 น.